Team Vask ble etablert 13. mai 2013, vi er et selskap som tilbyr et stort utvalg av rengjøringstjenester for å tilfredsstille behovene til hver enkelt kunde. Rengjøringspersonalet vårt vet hvilken standard du forventer og vil alltid tilstrebe å tilfredsstille deres rengjøringsbehov. De vil respondere raskt og profesjonelt i alle tilfeller, spesielt i hastetilfeller. Vi bruker dessuten kun profesjonelle rengjøringsteknikker og utstyr.

Selv om firmaet er ganske nytt har vi allerede fått mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde kunder. For å gi våre kunder fullstendig tillit til våre tjenester besørger vi alt det n

ødvendige for å garantere feilfri rengjøring. Hver kunde vil motta en individuell rengjøringsplan, og får presentert forskjellige muligheter for den daglige rengjøringsrutinen.

Våre kunder kan forvente diskresjon og konfidensialitet fra alle medlemmer i vår stab. Vi tror på ærlighet, profesjonalitet, arbeid av høy kvalitet og effektiv organisering av arbeidet. Ved å gjøre vår kundes interesser vår førsteprioritet, vil vi gjøre oss fortjent til deres tillit og lojalitet, og slik danner vi grunnlaget til et godt og solid kundeforhold.

Å levere pålitelige, konkurransedyktige tjenester som våre kunder vil kunne stole på igjen og igjen.

Å sikre at våre kunder alltid er fornøyde med arbeidet vi utfører.

Hva er viktigst for oss?

Vi ønsker å ta hånd om de enkle, hverdagslige oppgavene som stjeler din tid. Å finne en perfekt rengjører skal ikke være vanskelig, og målet vårt er å gi alle våre kunder nettopp dette.

Når vi vasker for deg kan du istedenfor å vaske etter jobb, bruke tiden på fotballbanen med din sønn, følge opp din datters hobbyer, eller lene deg tilbake å slappe av etter en lang dag. Hele poenget er å gi deg tid til å gjøre det du har mest lyst til.

I Freska ønsker vi også å ta vare på våre rengjøreres velvære. Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for rengjørerne å jobbe, og at det er hyggelig å komme på jobb.

Freska tilbyr en fleksibel jobb hvor vi gir rengjørerne våre mulighet til å velge når de selv ønsker å jobbe, og i hvilket område. I Freska blir rengjørerne inkludert i et felleskap der vi alle jobber mot å bli bedre.

Team Vask – Alt av vask og renhold!

Team Vask ser på framtiden med glød og optimisme. Vi er i vekst og ønsker å blien landsdekkende bedrift. Det å være en lederstjerne til inspirasjon for andre, med spesielt fokus på etikk og kompetanse, er et mål vi setter høyt. Vi skal bidra til å heve standarden i bransjen, og være en pådriver for dette. Med utgangspunkt i vår visjon har vi formulert slagordet – WE CARE!

Kjerneverdier

Kommunikasjon og åpenhet

I en hektisk hverdag er det viktig å se hverandre. Fokus på personlige forhold og dialog både internt i bedriften, men også utad mot kunder og samarbeidspartnere gir grobunn for trivsel og vekst.

Likeverd og respekt

Likeverd og respekt for hverandres forskjeller er spesielt viktig i et stadig mer multikulturelt samfunn. Team Vask er en arbeidsplass med ansatte fra en rekke nasjoner. Å behandle hverandre med likeverd og respekt er ikke bare et fokusområde, men en selvfølge i vår organisasjon.

Individuell tilpasning

En god arbeidsplass handler ikke bare om faste og trygge rammer, men også om å bli sett og hørt, og å ha mulighet til å få tilpasset arbeidet i forhold til livssituasjon. Vi gjør vårt beste for at våre servicemedarbeidere skal ha arbeidsforhold som er tilpasset bosted, familiesituasjon, helse og andre faktorer i hverdagen.

Ta kontakt med oss på

post@teamvask.com
939 289 87